levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

OPV : Offshore Patrol Vessel
 
หน้าแรก  |  สมาชิก  |  ติดต่อเรา
ไทย | EN
 
เกี่ยวกับโครงการ
   |   โครงการ OPV
ความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม กองทัพ และประเทศชาติ อย่างไร
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คุณลักษณะทั่วไปของ เรือ OPV
   |   ความคืบหน้าของโครงการ
   |   ห้องภาพ
   |   กระดานสนทนา
   |   เว็บลิงค์
   |   ดาวน์โหลด
   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม กองทัพ และประเทศชาติ อย่างไร
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คุณลักษณะทั่วไปของ เรือ OPV
  หน้าแรก >>
ความคืบหน้าของโครงการ
ธันวาคม 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนธันวาคม 2554
กองทัพเรือได้รับพระราชทานนามชื่อเรือ OPV นี้ว่า "เรือหลวงกระบี่"
หมายเลขเรือ 551 พร้อมเตรียมรับพระราชพิธีปล่อยเรือลงน่ำ วันที่ 2 ธันวาคม 2554พฤศจิกายน 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนพฤศจิกายน 2554ตุลาคม 2554
ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนตุลาคม  2554

กันยายน 2554

 ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนกันยายน 2554สิงหาคม 2554
ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนสิงหาคม 2554

กรกฎาคม 2554
ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนกรกฎาคม 2554

มิถุนายน 2554
ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนมิถุนายน 2554

พฤษภาคม 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนพฤษภาคม 2554เมษายน 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนเมษายน 2554มีนาคม 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนมีนาคม 2554กุมภาพันธ์ 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนกุมภาพันธ์ 2554มกราคม 2554

ภาพความก้าวหน้าของงานสร้างเรือ OPV เดือนมกราคม 2554ธันวาคม 2553

ความก้าวหน้าของงานประกอบงานโครงสร้างตัวเรือแต่ละส่วน เดือน ธันวาคม 2553พฤศจิกายน 2553

ภาพความคืบหน้าของงานสร้าง Block เรือ OPV แต่ละ Block  เดือนพฤศจิกายน 2553ตุลาคม 2553

ภาพความคืบหน้าของงานสร้าง Block เรือ OPV แต่ละ Block  เดือนตุลาคม 2553กันยายน 2553

ภาพความคืบหน้าของงานสร้าง Block เรือ OPV แต่ละ Blockสิงหาคม 2553

ภาพความคืบหน้าของงานสร้างเรือ OPV ประจำเดือน สิงหาคม 2553
งานเชื่อมต่อ Block 5 , Deck 2, Deck 3 ภายในอู่แห้งงานสร้างประจำเดือน กรกฎาคม 2553

ภาพความคืบหน้าของงานสร้างเรือ OPV ประจำเดือน กรกฏาคม 2553มิถุนายน 2553

การขนย้าย Block 5  ไปยังอู่แห้งพฤษภาคม 2553

ภาพความก้าวหน้าของงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2553เมษายน 2553

ความคืบหน้าของงาน ประจำเดือน เมษายน 2553มีนาคม 2553
ความก้าวหน้าของงานประกอบโครงสร้าง Block 5

กุมภาพันธ์ 2553

งานประกอบชิ้นส่วน ตัวเรือมกราคม 2553 : งานโครงสร้าง Block 5
งานประกอบชิ้นส่วนสำหรับ Block 5

ธันวาคม 2552

งานผลิตชิ้นส่วนสำหรับ Block 5
จากแบบของทางแผนก HULL ส่งให้ทีม Construction เพื่อเข้าสู่การเตรียมชิ้นส่วนและส่วนประกอบ สำหรับงาน Block 5วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552

แผนกคลังสินค้าเริ่มมีการตรวจรับอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง แยกจัดเก็บตามคลังสินค้า
เพื่อใช้สำหรับการสร้าง Block 5 เป็นลำดับแรกของการสร้างเรือตามแบบวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2552
รายงานการประชุม นำเสนอความคืบหน้า โครงการสร้างเรือ ตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2552
รายงานการประชุม นำเสนอความคืบหน้า การพิจารณาแบบ Block 5 และแบบ GA
โครงการสร้างเรือ ตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 27 ตุลาคม 2552
รายงานการประชุมการส่งมอบงวดงานที่ 1.3
การส่งมอบแบบรายละเอียด (*1) การสร้างเรือ Block 5 โครงการสร้างเรือ ตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 12 ตุลาคม 2552
รายงานการประชุม ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 25 กันยายน 2552
รายงานการประชุม การส่งมอบงวดงานที่ 1.2 ของการจัดทำแนวทางการสร้างเรือ
แผนการสร้างเรือ และ แผนการส่งมอบแบบเรือและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 11 กันยายน 2552
รายงานการประชุมการจัดทำแนวทางการสร้างเรือ
แผนการสร้างเรือ และแผนการส่งมอบแบบเรือและวัสดุอุปกรณ์ โครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV)

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2552
การประชุมเตรียมงานเกี่ยวกับการส่งมอบพัสดุและการบริหารคลังพัสดุของโครงการ
น.ท. เจริญพร เจริญธรรม รองกรรมการผู้จัดการบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด และคณะกรรมการโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานของกองพัสดุ อู่ราชนาวีมหิดล (อรม.อร.)

 
 
หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา  |  โครงการของเรา  |  ความคืบหน้าของโครงการ  |  สมัครสมาชิก  |  ห้องภาพ  |  กระดานสนทนา  |  เว็บลิงค์  |  ดาวน์โหลด  |  ติดต่อเรา
THEOPV.COM
BKK OFFICE : 174/1 Charoenkrung Road , Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
TEL : +66 2 675 5681 FAX : +66 2 675 5680
Copyright 2009. THEOPV.COM.. All rights reserved.