levitra uk cialis generic kamagra gel kamagra 100mg cheap cialis uk cheap levitra uk

OPV : Offshore Patrol Vessel
 
หน้าแรก  |  สมาชิก  |  ติดต่อเรา
ไทย | EN
 
เกี่ยวกับโครงการ
   |   โครงการ OPV
ความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม กองทัพ และประเทศชาติ อย่างไร
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คุณลักษณะทั่วไปของ เรือ OPV
   |   ความคืบหน้าของโครงการ
   |   ห้องภาพ
   |   กระดานสนทนา
   |   เว็บลิงค์
   |   ดาวน์โหลด
   |   ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ความเป็นมาโครงการ
วัตถุประสงค์
โครงการนี้มีประโยชน์ต่อสังคม กองทัพ และประเทศชาติ อย่างไร
งบประมาณ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ
คุณลักษณะทั่วไปของ เรือ OPV
  หน้าแรก >>
ความคืบหน้าของโครงการ

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552
แผนกคลังสินค้าเริ่มมีการตรวจรับอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง แยกจัดเก็บตามคลังสินค้า
เพื่อใช้สำหรับการสร้าง Block 5 เป็นลำดับแรกของการสร้างเรือตามแบบ

 

 
 
หน้าแรก  |  เกี่ยวกับเรา  |  โครงการของเรา  |  ความคืบหน้าของโครงการ  |  สมัครสมาชิก  |  ห้องภาพ  |  กระดานสนทนา  |  เว็บลิงค์  |  ดาวน์โหลด  |  ติดต่อเรา
THEOPV.COM
BKK OFFICE : 174/1 Charoenkrung Road , Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
TEL : +66 2 675 5681 FAX : +66 2 675 5680
Copyright 2009. THEOPV.COM.. All rights reserved.